Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden / Home
  1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen en coaching die worden gegeven door SanderKats, gevestigd aan Industrieweg 96, 7903 AK Hoogeveen. Door deel te nemen aan een training of coaching sessie gaat u akkoord met deze voorwaarden.

  2. Inschrijving en betaling Inschrijving voor een training of coaching sessie kan plaatsvinden via e-mail naar info@sanderkats.nl of telefonisch op 06 – 14 889 442. De inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling. Betaling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training of coaching sessie te zijn voldaan.

  3. Annulering en restitutie Annulering van de inschrijving is kosteloos mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de training of coaching sessie. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor aanvang wordt 50% van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht. Restitutie van het inschrijfgeld vindt alleen plaats bij annulering conform deze voorwaarden.

  4. Auteursrecht Alle materialen die tijdens de training of coaching sessie worden verstrekt, blijven eigendom van SanderKats en zijn beschermd door auteursrecht. Het is niet toegestaan om deze materialen te delen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SanderKats.

  5. Aansprakelijkheid SanderKats is niet aansprakelijk voor schade of letsel, direct of indirect, die voortvloeit uit deelname aan een training of coaching sessie. Deelname is voor eigen risico.

  6. Vertrouwelijkheid Alle informatie die tijdens de training of coaching sessie wordt gedeeld, wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet zonder toestemming van de betrokkene(n) worden gedeeld met derden.

  7. Maatwerk Elke training en coaching sessie is maatwerk en wordt afgestemd op de behoeften van de organisatie en de individuele trainingsbehoefte van de deelnemers. Contact met de deelnemers staat hoog in het vaandel om de training zo effectief mogelijk te maken.

  8. Toepasselijk recht en geschillen Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar SanderKats gevestigd is.

  9. Contactgegevens SanderKats is te bereiken via e-mail op info@sanderkats.nl en telefonisch op 06 – 14 889 442. Het adres is Industrieweg 96, 7903 AK Hoogeveen.